Foto: Einar Aslaksen/LundHagem og Atelier Oslo

Oslo Skaperfestival 2022 på Deichman Bjørvika

Hva er Oslo Skaperfestival?

22.–23. oktober 2022 arrangeres Oslo Skaperfestival - festivalen for kreativitet og skaperglede på Deichman Bjørvika i Oslo. Oslo Skaperfestival er gratis og åpen for alle.

Her møtes teknologi, kunst og vitenskap. Det er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemekkere – kan vise frem hva de har laget. Det er også en festival der du møter startups som lager innovativ hardware. På festivalen vil du også kunne delta på foredrag, kurs, verksteder og show.

For informasjon og program, se Deichmans festivalnettsider.

Oslo Skaperfestival lages av Deichman Bjørvika, Oslo vitensenter ved Norsk Teknisk Museum og Norway Makers i samarbeid med Tekna, Skaperskolen og Sparebankstiftelsen DnB.

For spørsmål om festival ta kontakt med Jon Haavie, jon@norwaymakers.org, tlf. 9387 7763.

Det arrangeres også skaperfestivaler ved 11 regionale vitensentrene rundt omkring i Norge. For en oversikt over hvor og når disse festivalene finner sted, se nettsidene til Skaperskolen.