Oslo Skaperfestival 2022 på Deichman Bjørvika

Hva er Oslo Skaperfestival?

22.–23. oktober 2022 arrangeres Oslo Skaperfestival - festivalen for kreativitet og skaperglede på Deichman Bjørvika i Oslo. Oslo Skaperfestival er gratis og åpen for alle.

Her møtes teknologi, kunst og vitenskap. Det er en festival hvor alle – oppfinnere, kunstnere, forskere, hackere, håndverkere og hjemmemekkere – kan vise frem hva de har laget. Det er også en festival der du møter startups som lager innovativ hardware. På festivalen vil du også kunne delta på foredrag, kurs, verksteder og show.

Oslo Skaperfestival lages av Deichman Bjørvika, Oslo vitensenter ved Norsk Teknisk Museum og Norway Makers i samarbeid med Tekna, Skaperskolen og Sparebankstiftelsen DnB.

Meld deg på som utstiller, foredragsholder eller kursholder!

Du har nå anledning til å melde deg på Oslo Skaperfestival. Du kan melde deg på som foredragsholder, kursholder eller utstiller.

Søknadsfristen er 24.09.22 og du får svar på om du har fått plass straks etter søknadsfristen er gått ut.

Meld deg på ved å registrere deg via dette skjemaet.

For spørsmål om deltakelse på festival ta kontakt med Jon Haavie, jon@norwaymakers.org, tlf. 9387 7763.

Det arrangeres også skaperfestivaler ved 11 regionale vitensentrene rundt omkring i Norge. For en oversikt over hvor og når disse festivalene finner sted, se nettsidene til Skaperskolen.