MAKERSPACEKONFERANSEN 2018

Velkommen til Makerspacekonferansen 2018!

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted på Makerspace Norway på Vestre Strandgate 19B i Kristiansand.

Konferansen starter lørdag 14. april kl 11.30 og varer frem til kl 18.00. Før konferansen blir det lunsj og etterpå blir det middag på Makerspace Norway.

Søndag 15. april er makerspacet også åpent for de av dere som vil bli bedre kjent med det .

Vi har fått til en rabattordning med et lokalt hotell, Hotell Ernst som tilbyr rom for kr 995.- og som er i gangavstand til konferansen. For å få rabattert pris må bestillingen gjøres pr. telefon på tlf nr 3812 8601 og rabattkoden "Makerspace" benyttes.

Unconference - et nytt konferanseformat

Makerspacekonferansen 2018 arrangeres etter modellen “Unconference”. Programmet blir til i begynnelsen av konferansen. Hvem som helst kan foreslå et tema man ønsker å diskutere og får så tildelt tid og sted til å lede en diskusjon om temaet i mindre grupper. I løpet av dagen kommer vi gjennom en rekke temaer og samler våres felles erfaringer i en oppsummering til slutt. Den som leder diskusjonen sammenfatter samtalene i vårt felles erfaringsdokument.

Link til erfaringsdokumentet er her.

Hensikten med en “Unconference” er å sikre en raskere utveksling av erfaringer, et åpner format, unngå lange presentasjoner og bli bedre kjent med hverandre. De som deltok på makerspace-samlingen under Oslo Skaperfestival 2017 kjenner allerede til formatet.

Open makerspace workshops

I en tid der alt handler om digitalisering trenger man litt analog detox. I god skaperånd vil det derfor bli arrangert en rekke verksteder på Makerspacekonferansen 2018 av Makerspace Norway, Kristiansand. På menyen står keramikk, tresløyd og filting. Get your hand dirty! Malerspace Norway er også åpnet på søndag 15. april for alle konferansedeltakere.

Program 14. april

11-11.30 Lunsj

11.30-11.45 Velkommen ved Jon Haavie ved Norway Makers og Mike Troxel, daglig leder for Makerspace Norway
11.45-12.00 Omvisning i makerspacet
12.00-12.30 Bli kjent sesjon
12.30-13.00 Programmering av Unconference
13.00-14.00 Unconference del 1

14.15-15.00 Kaffe

14.15-15.00 Open makerspace workshop 1
15.00-16.00 Unconference del 2
16.00-17.00 Open makerspace workshop 2
17.00-18.00 Underholdning og wrap up

18.00- Mat og drikke på Makerspace Norway.

Dersom du har ytterligere spørmål om konferansen, send epost til Jon Haavie, jon@haavie.no evt. tlf 93877763.

Vi gleder oss til å se deg!

Jon Haavie, Norway Makers

Mike Troxel, Founder/CEO, Makerspace Norway

Makerspacekonferansen 2018 produseres av Norway Makers i samarbeid med Makerspace Norway, Kristiansand.