We are proud to support their work and hope it will inspire many new inventors.
Birthe Mørreaunet Selvaag, DNB Savings Bank Foundation

OM NORWAY MAKERS

Norway Makers vil gjerne ha kontakt med alle som er interesserte i å bygge en kultur for skaperglede, entreprenørskap og innovasjon i Norge.
Ta kontakt med oss pr e-post: info@norwaymakers.org

Norway Makers er en idéell organisasjon med formål om å bidra til økt skaperglede, teknologisk interesse, entreprenørskap og innovasjon innen utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Norway Makers styre:
Jon Haavie
Roger Antonsen
Hans Gerhard Meyer
Kristine Sevik