Norway Makers

SAMMEN BYGGER VI EN NASJON FOR SKAPERGLEDE OG INNOVASJON

Norway Makers

Norway Makers styre er Jon Haavie, Roger Antonsen, Kristine Sevik og Hans Gerhard Meier.

VISJON

Vår visjon er å dyrke skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». Derfor jobber vi bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Ta kontakt med oss for rådgivning om etablering, undervisning, foredrag om the "Maker Movement" i Norge.

Jon Haavie, jon@haavie.no, tlf: 938 77 763