Norway Makers

SAMMEN BYGGER VI EN NASJON FOR SKAPERGLEDE OG INNOVASJON

Norway Makers visjon

Norway Makers er en ideell organisasjon etablert i 2014 som har som overordnet formål å fremme skaperkulturen i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi, innovasjon og vitenskap ved å bygge opp under skaperbevegelsen i Norge. 

Kjerneverdiene til Norway Makers er frivillighet, delingskultur, skaperglede og tverrfaglighet.

Foreningen arbeider for sitt formål ved å:

  • jobbe sammen med frivillige som vil fremme denne tradisjonen og kulturen
  • inspirere befolkningen til å skape fysiske ting
  • formidle om sammenhengen mellom kreativ lek, læring, realfag og entreprenørskap
  • bidra til å endre holdninger rundt forbruk
  • inspirere til etablering av skapermiljøer og skaperfestivaler
  • tilgjengeliggjøre kunnskap og kompetanse for etablering av skaperverksteder

Norway Makers har bidratt til etablering av skaperverksteder ved vitensentrene i Norge (finansiert av Sparebankstiftelsen DnB) og arrangert årlige skaperkonferanser og Oslo Skaperfestival. For spørsmål, ta kontakt med Jon Haavie, jon@haavie.no, tlf: 938 77 763.