MAKERSPACE

DIGITAL SLØYD FOR FREMTIDENS GENERASJONER

Lek er den raskeste, sikreste og ikke minst morsomste veien til innovasjon. Er det noe vi vil få bruk for når oljen tar slutt, er det nettopp det.
Joacim Lund, journalist i Aftenposten

I USA og Europa etableres det nå en rekke verksteder for digitale sløyd, såkalte «makerspaces» ved skoler, vitensentre, museer og biblioteker for å bidra til å styrke innovasjon og entreprenørskap så vel som rekrutteringen til realfagene. I samarbeid med de regionale vitensentrene i Norge etablerer vi i 2015 og 2016 opptil 10 offentlig tilgjengelige makerspaces. Etablering støttes av Sparebankstiftelsen DnB.

ETABLERING OG UTDANNING AV MAKERSPACES

Ta kontakt pr epost på info@norwaymakers.org for rådgivning om maskinvare, undervisning-, opplæring- og pedagogiskeprogrammer for ditt Makerspaces. Vi kan bistå med innkjøp av maskinvare, etablering og drift.

MAKERSPACES