MAKERSPACE

- DEN NYE SLØYDEN

Hvordan lage et makerspace?

Lurer du på hva et makerspace er og hva som skal til for å lage ditt eget? Norway Makers har samlet en del ressurser, tips og råd vi håper du kan ha glede av. Om du har fler tips vi bør vite om, ta kontakt med oss.

Hva er et makerspace?

Et makerspace er en form for digital sløyd, et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi som f.eks. 3D-printere, laserskjærere, loddebolter, symaskiner og roboter som lar deg skape ting på nye måter. Et makerspace inspirerer folk til å gå fra å være forbrukere til å bli skapende mennesker ved å kombinere kunst, teknologi og vitenskap på nye og innovative måter. Det finnes ingen definisjon på hva som er et makerspace og det er ingen som eier rettigheter til navnet.

Hvem kan jeg lære av?

Når du skal finne ut hvordan ditt makerspace skal lages er det best å ta turen å lære av de andre. I Norge finnes det ca 50 makerspaces, en enorm økning de siste årene. Makerspacene drives på mange ulike måter fra medlemsbaserte klubber, verksteder for starups, i skoler, bibliotek, høyskoler, vitensenter og universitet. Finn et makerspace som matcher din målgruppe og bli kjent med dem. Det er gøy og lærerikt. Norway Makers har laget et kart over makerspacene i Norge som vi oppdaterer fortløpende.

Hvilken maskinvare skal jeg kjøpe?

Hvilken maskinvare du kjøper er avhengig av hvem som er din målgruppe og hvilke ressurser du har. Dersom målgruppen din er barn og unge er det kanskje en bedre investering å kjøpe en billig brukervennlig vinylskjærer enn en laserkutter. 3D-printing tar tid og det er såklart en sammenheng mellom hvor mye du bruker av midler og hvilken driftsikkerhet teknologien har. Det viktigste er å velge en teknologi som er lekbar, reparerbar, driftsikker og tilgjengelig for flere. De andre makerspacene kan hjelpe deg med å komme med anbefalinger. Norway Makers har også laget en liten samling av tips til distributører av maskinvare og forbruksmateriell du kan ha glede av.

Hvordan skaffer jeg meg midler?

Det finnes mange ulike måter å finansiere et makerspace på. De klubb-baserte har ofte månedlig avgift. Sparebankstiftelsen DNB har støttet en rekke makerspaces i Norge, men sjekk om du er kvalifistert til å søke på deres nettside før du starter det arbeidet. Involver gjerne lokale foreninger som NITO, Tekna etc, og næringsliv så de får eierskap i prosessen og blir støttespillere på lengre sikt. Et godt virkemiddel er å kjøre workshops og teambuilding der de får en smakebit av hva dere kan tilby for å få dem med på laget. Norway Makers er non-profit, og har ingen midler dessverre, men kan bidra med anbefalinger og støttebrev dersom det ønskes.

Hvordan kan jeg holde meg oppdatert?

Det arrangeres en rekke skaperfestivaler i Norge der du kan møte skapere, høre deres foredrag og delta på verksteder og kurs. I 2017 ble det arrangert skaperfestivaler i Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Dersom du ønsker å vite mer om hvordan du kan arrangere skaperfestival i din by, ta kontakt med oss på info@norwaymakers.org for mer informasjon.

Våren 2018 er det planlaget å arrangere en egen Skaperkonferanse. Mer informasjon om dette kommer på disse nettsidene.

Her er også en oversikt over ulike Facebook-grupper du kan følge:
Norway Makers, Facebook og nyhetsbrev.
Norske Skapere, Facebook
Makerspace i skolen, Facebook
Makerspace hos vitensentrene, Facebook
3D-printer Norge, Facebook
micro:bit Norge, Facebook