NORWAY MAKERS

SAMMEN BYGGER VI EN NASJON FOR SKAPERGLEDE OG INNOVASJON

I Silicon Valley har heltene vært gründere. I Norge er de fotballspillere.
Gro Eirin Dyrnes, daglig leder i Innovation House til D2, 2014-12-19

VISJON

Vår visjon er å dyrke skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». Derfor jobber vi bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Ta kontakt med oss for rådgivning om etablering, undervisning, foredrag om the "Maker Movement" i Norge.

Daglig leder: ida@faldbakken.com // tlf: 971 62 609

THE MAKER MOVEMENT

Veien fra idé til produkt til bedrift har aldri før vært kortere. Derfor omtales bevegelsen – «the maker movement» – som en ny industriell revolusjon.

Ny teknologi er i ferd med å gjøre produktutvikling, markedsføring og produksjon billigere, raskere og mer tilgjengelig for flere. Teknologi som før var forbeholdt større bedrifter, blir tilgjenglig for amatører. Digitale fabrikasjonsverktøy som f.eks. 3d-printere og laserkuttere, gjør det enklere å skape prototyper samtidig som folkefinansieringstjenester som Kickstarter og Indiegogo bidrar til å finansiere småbedrifter med milliardbeløp.

The rise of the Maker Movement represents a huge opportunity for the United States.
Pressemelding fra «The White House»

NORGES UTFORDRINGER OG MULIGHETER

I Norge er det ikke mangel på muligheter; vi kompetansen og pengene men vi må få fart på omstillingen.

Norge har få gründere og entreprenører og scorer dårlig sammenliknet med våre naboland når det gjelder innovasjon og det er et skrikende behov for kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematiske fag, men for få unge velger seg disse utdanningene. Norsk næringsliv tradisjonell vært innrettet mot olje og gassnæringene. Denne ensrettingen og spesialiseringen gjør oss sårbare og vi må forberede oss på fremtiden. «The maker movement» representerer en gyllen mulighet til å styrke vår konkurranseevne innenfor nye næringsområder ved å koble etablert kunnskap med ny kunnskap.

HVA GJØR VI?

  1. Arrangerer festivalen Maker Faire.
  2. Arrangere konferansen Maker Conference.
  3. Etablere offentlig tilgjenglige makerspaces.

Norway Makers på Twitter