NORWAY MAKERS

SAMMEN BYGGER VI EN NASJON FOR SKAPERGLEDE OG INNOVASJON

I Silicon Valley har heltene vært gründere. I Norge er de fotballspillere.
Gro Eirin Dyrnes, daglig leder i Innovation House til D2, 2014-12-19

VISJON

Vår visjon er å dyrke skaperglede og innovasjon i skjæringspunktet mellom kunst, teknologi og vitenskap ved å bygge opp under «the maker movement». Derfor jobber vi bredt inn mot utdanning, forskning, politikk og næringsutvikling.

Ta kontakt med oss for rådgivning om etablering, undervisning, foredrag om the "Maker Movement" i Norge.

Jon Haavie, jon@haavie.no, tlf: 938 77 763

THE MAKER MOVEMENT

Veien fra idé til produkt til bedrift har aldri før vært kortere. Derfor omtales bevegelsen – «the maker movement» – som en ny industriell revolusjon.

Ny teknologi er i ferd med å gjøre produktutvikling, markedsføring og produksjon billigere, raskere og mer tilgjengelig for flere. Teknologi som før var forbeholdt større bedrifter, blir tilgjenglig for amatører. Digitale fabrikasjonsverktøy som f.eks. 3d-printere og laserkuttere, gjør det enklere å skape prototyper samtidig som folkefinansieringstjenester som Kickstarter og Indiegogo bidrar til å finansiere småbedrifter med milliardbeløp.

The rise of the Maker Movement represents a huge opportunity for the United States.
Pressemelding fra «The White House»

NORGES UTFORDRINGER OG MULIGHETER

I Norge er det ikke mangel på muligheter; vi kompetansen og pengene men vi må få fart på omstillingen.

Norge har få gründere og entreprenører og scorer dårlig sammenliknet med våre naboland når det gjelder innovasjon og det er et skrikende behov for kompetanse innen naturvitenskap, teknologi, ingeniørkunst og matematiske fag, men for få unge velger seg disse utdanningene. Norsk næringsliv tradisjonell vært innrettet mot olje og gassnæringene. Denne ensrettingen og spesialiseringen gjør oss sårbare og vi må forberede oss på fremtiden. «The maker movement» representerer en gyllen mulighet til å styrke vår konkurranseevne innenfor nye næringsområder ved å koble etablert kunnskap med ny kunnskap.

HVA GJØR VI?

Festivaler og konferanser

I 2016 er vi med å arrangere fire festivaler:

Girl Tech Fest Oslo 18.10.16
300 jenter i 3. og 4. trinn lærer seg koding og leker med teknologi.

Oslo Skaperfestival 21.–22.10.16
Utstillinger, verksteder og kurs i kreativitet, innovasjon og skaperglede.

3D-printerfestivalen 5.–6.11.16
En festival der spesialister viser hvordan 3D-printerne er i ferd med å revolusjonere måtene vi skaper ting på. Foredrag om 3D-printing, utstilling av prosjekter og kurs i 3D-modellering og 3D-printing.

Restart Party Oslo 13.11.16.
En internasjonal reparasjonsfestival der du kan ta med deg ødelagt elektronikk å få den reparert eller få hjelp til å reparere det selv.

Norway Makers har også tidligere arrangert konferanser. I 2014 arrangerte vi Europas første MakerCon Nordic konferanse. I 2015 arrangerte vi Just Make It, en nasjonal makerkonferanse under Oslo Innovation Week.

Utdanning

Etablere 9 offentlig tilgjenglige makerspaces ved de regionale vitensentrene i Norge.
Lobbyere for å få BBC micro:bit inn i den norske skolen.

Miljøbygging

Etablere en nasjonal oversikt over makerspace-miljø i Norge. Pr september 2016 er hele 37 makerspaces i drift, – 15 fler enn for bare et år siden.
Sende ut nyhetsbrev om "maker movement" i Norge.

Kompetansedeling

Etablere Skaperregisteret, et register over skapere som tilbyr utstilling av egne prosjekter, workshops, seminar og foredrag.
Opprette en database over leverandører av maskinvare og materiell til bruk i makerspacene.

PRESSE

14.02.15 Make Magazine: How Norway Makers Scored $430K for 10 New Makerspaces (egenprodusert)
30.05.15 Aftenposten, Kristoffer Rønneberg, Gladiatorkamper mellom droner. 3D-printere i fleng. Ildsprutende roboter.
16.06.15 Aftenposten, Joacim Lund. På tide å ta leken alvorlig
29.06.15 3in, Slik kan ingeniørene 3D-printe sin egen fremtid
21.09.15 Aftenposten. Slik skal flere jenter lokkes inn i IT-verden
11.12.15 Aftenposten. Vil ha unge teknologer inn i nye Deichman
16.12.15 Aftenposten/Kort sagt, La Deichman bli en læringsplattform
Teknisk Ukeblad, Maria Amelie, Fra olje til innovasjon (Ukjent når denne sto på trykk).
10.03.16 D2, Skaperverkene
09.06.16 Aftenposten, Også norske barn bør få lære programmering

Norway Makers på Twitter